top of page

Privacy Statement

 

Wanneer je gebruik maakt van mijn website en/of diensten, dan ga je tevens akkoord met mijn privacybeleid / Privacy Statement.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze verklaring leg ik uit dat Pilates Studio Erica van Stralen zich zorgvuldig aan deze nieuwe Europese wet-en regelgeving houdt. Je kunt in de verklaring precies lezen wat ik als Pilates Studio Erica van Stralen stap voor stap met jouw persoonlijke gegevens doen, waarom ik die gegevens verzamel en wat ik doe om ze te beschermen. Wanneer je gebruik maakt van mijn website en/of diensten, dan ga je tevens akkoord met mijn privacybeleid / Privacy Statement.

 

Korte uitleg

Pilates Studio Erica van Stralen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en/of diensten. Daarom behandel ik alle persoonlijke informatie die je verschaft uiteraard strikt vertrouwelijk. Ik gebruik jouw gegevens alleen om aanmeldingen voor een proefles, en afspraken (over het inhalen van lessen bijvoorbeeld) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. 

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Pilates Studio Erica van Stralen zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Pilates Studio Erica van Stralen gebruikt je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, lessen, uitval van lessen, events en acties. Wil je geen e-mails meer ontvangen? Meld dat mij door een e-mail te sturen aan stralen@live.nl. Vanaf dat moment ontvang je geen e-mails meer van Pilates Studio Erica van Stralen. Op de site staan een aantal recensies. Mocht je jouw recensies verwijderd zien van de site dan kun je contact opnemen via stralen@live.nl.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer of smartphone. Pilates Studio Erica van Stralen gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van deze website en de feedback die ik zo krijg van mijn bezoekers helpen mij om deze site en mijn dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dankzij de cookies kan ik voor mij nuttige informatie verzamelen over het gebruik van de diensten van Pilates Studio Erica van Stralen.

 

Mijn gegevens
Pilates Studio Erica van Stralen bestaat sinds 1 februari 2010 en wordt beheerd door Erica van Stralen. Pilates Studio Erica van Stralen is een handelsnaam van Pilates Studio Erica van Stralen te Koedijk. Bij de studio worden door Erica van Stralen wekelijks groepslessen Pilates op de mat gegeven. Dit wordt gedaan in de Rietschoot en in de Zandloper in Koedijk. 

 

Pilates Studio Erica van Stralen 

Erica van Stralen

De Klip 149

1831 AP Koedijk

KvK 37160975

Vestigingsnummer 000010950974

Vestigingsadres zoals in Handelsregister:

Saskerstraat 22

1831CR Koedijk

 

De gegevens die ik verzamel

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

    •    Voor- en achternaam

    •    E-mail adres

    •    Telefoonnummer/Mobiel nummer

    •    Website

    •    Bedrijfsnaam

    •    Straat en huisnummer

    •    Postcode en woonplaats

    •    Kamer van Koophandel

    •    IP nummer

    •    Btw nummer

 

In de meeste gevallen gebruik ik alleen de volgende gegevens:

    •    Voor- en achternaam

    •    E-mail adres

    •    Telefoonnummer/Mobiel nummer

 

Je kunt te alle tijden als klant je persoonlijke data inzien, aan laten passen of laten verwijderen. Je kunt erop rekenen dat ik met je gegevens vertrouwelijk omgaan. Mijn website is beveiligd met het SSL-certificaat, waardoor gegevens versleuteld worden verzonden. Ik vraag nooit om BSN-nummer, kopie-paspoort of identiteitsbewijs. Indien je twijfelt aan de bescherming van je gegevens of wanneer je de indruk krijgt dat er misbruik van wordt gemaakt, dan vraag ik je contact met mij op te nemen. Ik wil je erop wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de Nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens wordt alleen gedaan door de eigenaar van de studio, Erica van Stralen. Alle eventuele medewerkers zijn verplicht vertrouwelijke gegevens te respecteren.

 

Het doel van je persoonsgegevens
Pilates Studio Erica van Stralen verwerkt je persoonsgegevens voor het afhandelen van je inschrijving en/of betaling, verzenden van nieuwsbrieven of informatiemails, om je te kunnen berichten, smsen, whatsappen, bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of wjjzigingen in de lessen en/of het rooster. Pilates Studio Erica van Stralen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte. 

Je persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam/achternaam, telefoonnnummer (06-nummer) en e-mail adres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven met daarin informatie zoals ‘de agenda’; aankondigingen van events; informatie over de betalingsdata en informatie over de lessen in het algemeen. Ook stuur ik Whatsapps/SMS waarin wij contact hebben over het afmelden voor lessen en het inplannen van het inhalen van lessen. Dit kan ook via telefonisch contact gebeuren. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik heb gekregen: waarvoor jij zelf toestemming hebt gegeven.

 

Contact via site of mailadres Pilates Studio Erica van Stralen

Als je contact met ons opneemt via het mailadres van de studio of via het aanmeldformulier op de website, dan wordt er gevraagd naar je voornaam, achternaam en e-mail adres. Mijn website is beveiligd met het SSL-certificaat (https); dit geeft een hoge mate van basisveiligheid. Je gegevens worden versleuteld verzonden. Je kunt dat zien aan het slotje naast de URL. Toch is niet alle informatie die via het internet wordt doorgegeven100% veilig. Er zijn altijd risico’s aan verbonden. Ondanks alle zorgvuldige maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, kan ik de veiligheid van de door jou via mijn website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen. Als je gegevens doorstuurt via het internet geschiedt dat altijd op eigen risico.

Meestal stelt een geïnteresseerde via het aanmeldformulier een vraag of meldt zich aan voor een proefles. Met de persoonsgegevens wordt verder niets gedaan, als de aanmelder niet daadwerkelijk van onze diensten/producten gebruik maakt. De mail wordt verwijderd en de gegevens worden niet verzameld of bewaard.

 

Lessen volgen bij Pilates Studio Erica van Stralen

Wanneer je na de proefles besluit lessen te gaan volgen bij Pilates Studio Erica van Stralen en gebruik wenst te maken van onze diensten/producten, dan zal jouw bankrekeningnummer bekend worden bij mij, de boekhouder die mijn administratie doet en de Belastingdienst.

Verder blijven je voornaam, achternaam en het mailadres in de leden-lijst/mail-lijst/contact-lijst staan om telefonisch contact of contact via de mail/Whatsapp/SMS te kunnen houden, om de redenen hierboven bij ‘het doel van je persoonsgegevens’ genoemd.

De betalingsgegevens bewaar ik en/of mijn boekhouder tenminste zeven jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke administratieve bewaarverplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Google Analytics / Cookies 

Google Analytics verzamelt anonieme gegevens over de bezoekers op mijn website. Dit is louter voor analyse bedoeld. Deze gegevens worden voor een onbepaalde tijd bewaard. Hiermee kunnen we informatie verkrijgen en interpreteren over bijvoorbeeld unieke en bestaande bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang de bezoeker de website bekijkt, en dergelijke. Er worden geen persoonlijke gegevens geleverd, zoals email-adres of naam, maar wel kan bijvoorbeeld worden gezien uit welk land of woonplaats de bezoeker de website bekijkt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser wordt geplaatst op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt.  De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je meer informatie over cookies? Via Google of andere browsers kun je meer actuele en uitgebreide informatie vinden. Deze cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van mijn website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren.

Ook door Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat ik bijvoorbeeld graag wil weten hoe de bezoekers van mijn website deze gebruiken, en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken. Dit doe ik om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je dus niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

 

Foto’s/video's

Alle eventuele foto’s/video’s met herkenbare personen op alle Social Media, internet, YouTube, de website of in de nieuwsbrief/het magazine zijn of worden (alleen) met toestemming van klanten geplaatst. Heeft de persoon op een  foto/video achteraf toch bezwaar tegen plaatsing, dan kan de persoon een verzoek tot verwijdering van de foto/video indienen door een mail te sturen naar stralen@live.nl.

 

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Dan zal ik jouw gegevens niet langer verwerken. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Volgens de AVG heb je ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij via stralen@live.nl schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ik zal je verzoek z.s.m. en uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

 

Pilates Studio Erica van Stralen behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Elke verandering in deze privacyverklaring zal tijdig worden geplaatst op deze website en in de studio. Via de nieuwsbrief worden je hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van Pilates Studio Erica van Stralen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Wanneer je gebruik maakt van mijn website en/of diensten, dan ga je tevens akkoord met mijn privacybeleid / Privacy Statement.

 

Koedijk, 23 mei 2018

bottom of page